Taiko no Tatsujin

Latest Taiko no Tatsujin News
Bandai Namco Announces Taiko Rhythm Game for PlayStation 4

Bandai Namco Announces Taiko Rhythm Game for PlayStation 4

Bandai Namco continues its Japanese music game series, Taiko no Tatsujin, on the PlayStation 4. Earlier this month, Bandai Namco announced the latest entry in the rhythm game series, titled Taiko no...